Zrównoważona Produkcja Mleka

Zrównoważona Produkcja Mleka jest unikalną inicjatywą DeLaval. Jej celem jest stałe ulepszanie i unowocześnianie produkcji mleka, zwiększanie dochodowości farm, poprawa warunków życia i pracy ludzi i zwierząt, przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne.

Cel ten może być osiągnięty dzięki nowoczesnym technologiom.

Zrównoważona Produkcja Mleka jest oparta na czterech filarach: Środowisko, Dobrostan zwierząt, Odpowiedzialność społeczna i Dochodowość Farmy.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.