Dbałość o zdrowie i komfort krów

Zdrowe krowy są bardziej wydajne

Zdrowie krów i ich komfort ma dla DeLaval istotne znaczenie. Nasze rozwiązania promują naturalne zachowanie zwierząt i poprawiają ich zdrowie. Produkty DeLaval powstają we współpracy z użytkownikami - producentami mleka, a także w ścislej współpracy z ośrodkami naukowymi oraz w zgodzie z wszelkimi przepisami obowiązującymi w kraju. 

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.