Nagroda Prezydenta Wrocławia dla DeLaval

Biuro DeLaval we Wrocławiu otrzymało nagrodę w kategorii  "Najlepsza realizacja architektoniczna w 2016 roku".

Firma DeLaval została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Wrocławia za najlepszą modernizację zabytkowego obiektu w konkursie "Piękny Wrocław 2016". Odrestaurowanym obiektem był budynek zlokalizowany przy fabryce detergentów na ul. Robotniczej. Powstały tam nowe biura dla pracowników DeLaval.

"Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia, co stanowi kolejny dowód naszego zaangażowania w Polsce" -  mówi Jean-Jacques Dreier, Viceprezydent DeLaval.

Celem konkursu jest promocja architektury Wrocławia i uhonorowanie szczególnie cennych osiągnięć w dziedzinie architektury. Głównym kryterium wyboru są wartości architektoniczne, przestrzenne i użytkowe.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 21 czerwca 2017 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

DeLaval ma długą tradycję inwestowania w Polsce, bo sięgającą aż 1972r. Pierwsze inwestycje obejmowały takie budynki jak fabryka urządzeń udojowych, fabryka schładzarek, fabryka detergentów, centrum dystrybucyjne we Wrocławiu i fabryka urządzeń żywieniowych w Dobrym Mieście. Kolejne inwestycje na przestrzeni lat obejmowały produkcję urządzeń, transfer technologii, transfer know-how oraz inwestycje w rozwój pracowników.

Wysiłki te zostały uhonorowane wieloma nagrodami, w tym nagrodą w czerwcu 2000 r., gdy DeLaval zdobyła Nagrodę Gospodarczą przyznaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako spółka z silnymi inwestycjami zagranicznymi.

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.