Nowe regulacje odnośnie czynników chłodniczych

Zgodnie z ostatnimi Europejskimi regulacjami (517/2014) wszystkie czynniki które mają GWP (Global warming potencial) powyżej 2500 są niedopuszczone do stosowania od 01.01.2020 roku. 

Jakie są podstawowe zmiany w przepisach prawnych?:

  • Dla wszystkich nowych instalacji używanie czynnika R404A oraz R507A będzie zabronione
  • W istniejących instalacjach zawierających ponad 10,5kg czynnika na jeden obwód (sprężarkę) sprężarkę używanie czynnika R404A i R507A będzie zabronione

 

Wartości GWP dla przykładowych czynników: 

Czynnik chłodniczy

Wartość GWP

R507A

3985

R404A

3922

R407A

2107

R407F

1825

R407C

1774

 

Przykład: 

Jeśli czynnik ma wartość GWP  na poziomie 3922 (R404A) oznacza to, że 1 kg gazu uwalnianego do atmosfery ma porównywalne oddziaływanie na klimat jak 3922kg dwutlenku węgla CO2. 

Cechy czynnika R407C 

  • Wartość GWP – 1774
  • Zalecany przez producentów sprężarek
  • Szybszy czas schładzania w porównaniu z R404A
  • Sprawniejsze działania w połączeniu z systemem odzysku ciepła HRS i ERS.

 

Filmy DeLaval na YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.