Prawidłowa technika doju

Zapalenie wymienia powoduje znaczne straty ekonomiczne, dlatego często uważane jest za najistotniejszą chorobę krów mlecznych. Metody zapobiegania mastitis znane są od wielu lat, jednakże patogeny nadal usuwają z produkcji tysiące krów. Prawidłowe postępowanie podczas doju jest niezbędne by zapobiegać mastitis i osiągać maksymalną wydajność mleczną krów.

Mastitis oznacza zapalenie wymienia. Jest ono zazwyczaj powodowane bakteriami, które penetrują tkankę wymienia. Bakterie przenikają do wnętrza wymienia poprzez kanał strzykowy. Ze względu na budowę wymienia bakterie nie przenikają z jednej ćwiartki do drugiej.
Celem każdego programu zwalczania mastitis jest zapobieganie wnikaniu bakterii do wnętrza zdrowego wymienia. To oznacza, że każdy etap procedury doju musi się powtórzyć za każdym razem podczas każdego doju każdej krowy w stadzie.

Procedury zapobiegania mastitis


Zapewnij krowom czyste, bezstresowe środowisko

Czyste środowisko jest istotne w zapobieganiu środowiskowemu zapaleniu wymienia. W czasie doju krowy muszą mieć zapewnione bezstresowe warunki. Stres powoduje osłabienie odruchu oddawania mleka i wypływu mleka z wymienia. Krowy należy traktować spokojnie.


Wykonuj przeddój i sprawdzaj mleko oraz wymię

Sprawdzaj wymię czy nie pojawiają się obrzęki, podwyższona temperatura i ból, a następnie skontroluj mleko z każdej ćwiartki na przeddajaczu przed każdym dojem.

Wymyj strzyki wodą z preparatem myjącym.

Mycie strzyków nie tylko usuwa zanieczyszczenia ze skóry, ale także stymuluje odruch oddawania mleka co przyspiesza jego wypływ z wymienia.

Wysusz dokładnie strzyki ręcznikiem oddzielnym dla każdej krowy

Woda może być źródłem bakterii, które mogą zainfekować wymię. Wysuszenie strzyków pozwala zapobiegać kontaminacji mleka i strzyków bakteriami bytującymi w wodzie. Aparat udojowy powinien być zakładany zawsze na suche strzyki.

Załóż aparat udojowy w ciągu 1 minuty po zakończeniu stymulacji wymienia

Proces oddawania mleka następujący po uwolnieniu oksytocyny po stymulacji wymienia osiąga najwyższy poziom w ciągu 3 – 5 minut. Istotne jest by maksymalnie wykorzystać to naturalne fizjologiczne zjawisko do szybkiego odbioru mleka z wymienia.

Sprawdź poprawność założenia aparatu i ułożenie przewodów

Aparat udojowy musi być założony na wymię prawidłowo. Ześlizgiwanie się aparatów jest często uznawane za zjawisko sprzyjające zakażaniu między ćwiartkami.

Odłącz podciśnienie przed zdjęciem aparatu.

To pozwala zapobiegać ryzyku przedostawania się bakterii z jednej ćwiartki na drugą oraz uszkodzeń końcówki strzyka. Uszkodzenia końcówek strzyków (hiperkeratoza) ułatwiają wnikanie bakterii do wnętrza gruczołu mlekowego.


Zanurz strzyki w skutecznym preparacie dezyfekującym natychmiast po zakończeniu doju

Dezynfekcja strzyków po doju jest najważniejszym sposobem zapobiegania mastitis u krów mlecznych.

Filmy DeLaval na YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.