Sukces w rozrodzie

Sukces w rozrodzie DelPro

Rozwój gospodarstwa oparty jest na efektywnym i skutecznym programie hodowli.

Idealnie Twoje krowy będą cielić się co 12 -13 miesięcy. Aby upewnić się, że są one w najlepszej z możliwych kondycji, każde zwierzę, musi przejść przez odpowiednie etapy rozwoju w odpowiednim czasie. Z systemem do zarządzania gospodarstwem DelPro™ masz szereg skutecznych narzędzi, które pomogą Ci to osiągnąć.

Na tej stronie można znaleźć informacje o:
Zdarzenia poronienia, Podsumowanie danych rozrodu, Zdarzenie wycielenia, Zdarzenie zasuszenia, Zdarzenia rui, Zdarzenia inseminacji, Rejestr nasienia, Zdarzenie potwierdzenia cielności

Proces hodowlany może być udoskonalony poprzez podłączenie systemu zarządzania gospodarstwem DelPro™ z Nawigatorem Stada™, najbardziej skutecznym na rynku narzędziem do wykrywania rui.

Zdarzenie zasuszenia

Jeśli Twoje krowy są leczone antybiotykami lub zakończyły cykl laktacji wchodzą w fazę zasuszenia. W tej funkcji można ustawić powiadomienia, o zakończeniu okresu zasuszenia, a także zarejestrować zdarzenia zasuszenia dla danego zwierzęcia.

Potrzebne dane: okres zasuszenia
Główne korzyści: powiadomienia o krowach do zasuszenia

Zdarzenie wycielenia

W tej funkcji można rejestrować termin wycielenia. Dane te używane są dla określenia rozpoczęcia się okresu laktacji, jak również przyszłej inseminacji, oraz okresu zasuszenia.

Potrzebne dane: rekord wycieleń
Główne korzyści: historia wycieleń, laktacji

Zdarzenia rui

Raporty dotyczące rui automatycznie powiadomią Cię o krowach w stadzie, które wymagają inseminacji w danym dniu. W zależności od typu danych, wprowadzonych w module rozrodu, raport będzie zawierać takie informacje jak: którego nasienia użyć, jak krowa zareagowała w przeszłości, jak aktywna była w ostatnich dniach itp.

Potrzebne dane: różne
Główne korzyści: codzienna lista krów do inseminacji

Zdarzenia inseminacji

W tej funkcji można zarejestrować wszystkie dane dotyczące inseminacji poszczególnych zwierząt. Dane jakie należy odnotować to data inseminacji, rodzaj użytego nasienia (wybrane z rejestru nasienia), reakcja zwierzęcia.  Dzięki pełnej historii inseminacji możesz odpowiednio zaplanować program inseminacji.

Potrzebne dane: dane inseminacji
Główne korzyści: historia inseminacji dla poszczególnych krów

Zdarzenia potwierdzenia cielności

W zdarzeniu sprawdzenia cielności po prostu dokonujesz zapisu czy krowa jest cielna lub nie w momencie sprawdzenia. Daje ci to szybki podgląd jak poszczególne krowy reagowały na inseminację.

Potrzebne dane: dane cielności
Główne korzyści: 21 dniowy wskaźnik cielności, skuteczność inseminacji

Zdarzenia poronienia

W tej funkcji możesz przechowywać wszystkie informacje o poronieniach krowy. W ten sposób masz pod ręką dane, które możesz wykorzystać, aby zdecydować, czy krowa powinny być zapłodnione w późniejszym terminie czy też sprzedana.

Potrzebne dane: rekord poronienia
Główne korzyści: kompletna historia poronień krowy

Rejestr nasienia

Rejestr nasienia pozwala na kontrolę nad wszystkimi dostępnymi słomkami dla Twoich krów. Może on być porównany z danymi ze zdarzeń inseminacji aby wyliczyć wskaźnik poczęć oraz sprawdzić które krowy reagowały najlepiej na dane nasienie.

Potrzebne dane: rejestr nasienia
Główne korzyści: lista nasienia używanego na farmie

Podsumowanie danych rozrodu

Dla hodowców posiadających duże stada ta funkcja automatycznie informuje, które krowy kwalifikują się do inseminacji w nadchodzącym tygodniu w oparciu o 21-dniowy cykl. Z systemem aktywności możliwe jest również wykrycie, które krowy są bardziej aktywne i określenie występowania rui.

Dla uzyskania laboratoryjnej precyzji w zarządzaniu rozrodem Herd Navigator™ może być podłączony do systemu zarządzania gospdoarstwem DelPro™.

Zalecane systemy:
system aktywności / Navigator Stada™
Potrzebne dane: podstawowe dane hodowlane
Główne korzyści: regularne przypomnienia dla cyklu hodowlanego

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o koncepcji odchowu cieląt.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.