Dój

Niezależnie od tego czy Twoim celem jest dój większej ilości krów w krótszym czasie, czy może dążysz do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody dojarzy, DeLaval ma odpowiednie rozwiązania w zakresie doju oraz odpowiedni sprzęt do zaoferowania.

Zwiększone rozmiary krów, nowe wymagania w zakresie ruchu krów w oborze czy nowe wymagania dotyczące parametrów doju, wymagają unowocześnionych rozwiązań i produktów do doju. Przestarzały sprzęt udojowy nie sprosta tym wymaganiom i może stać się źródłem problemów związanych z jakością mleka i zdrowotnością wymion. Sprzęt udojowy jest wykorzystywany przez 1 500 do 2000 godzin rocznie, więc jeśli jest przestarzały nie spełni stawianych mu oczekiwań. 

Nowoczesna hala udojowa może podnieść dochodowść produkcji mleka poprzez pozyskiwanie mleka najwyższej jakości. DeLaval stawia sobie cel umożliwiać pozyskiwanie mleka najwyższej jakości dzięki najnowszym rozwiązaniom zastosowanym w miernikach mleka, aparatach udojowych, gumach strzykowych, przewodach, pompach podciśnienia, automatyce, halach udojowych, bramkach segregujących i wszelkim innym sprzęcie. Oferujemy wszystkie rodzaje sprzętu udojowego by dać producentowi mleka możliwość zachowania najwyższych standardów higienicznych, poprawy zdrowotności wymienia, zmniejszenia nakładów pracy oraz sprostania obowiązującym wymogom produkcji, a także rozwoju w przyszłości. 

Więcej przeczytasz o sprzęcie udojowym i rozwiązaniach do doju klikając na Menu po lewej stronie.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.