Usuwanie obornika

usuwanie obornika

Usuwanie obornika jest elementem programu pozyskiwania mleka najwyższej jakości poprzez swój wpływ na zachowanie higieny zwierząt i cąłego środowiska. Ma to także znaczenie dla zachowania dobrego mikroklimatu wewnątrz obory poprzez zmniejszanie ilości amoniaku i innych gazów emitowanych do atmosfery. Odpowiednio zaprojektowany i wykorzystywany system usuwania obornika zachowuje go do wykorzystania jako środek nawożący, a także redukuje przenikanie odchodów zwierzęcych do systemów wodnych i gruntu.

DeLaval jest jednym z największych dostawców systemów usuwania obornika na świecie. Nasze zgarniacze, pompy i inne systemy zapewniają najlepsze sposoby postępowania z obornikiem i gnojowicą.

Przeczytaj więcej o systemach i produktach do usuwania obornika klikając na Menu po lewej stronie

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.