DeLaval DelPro™ i żywienie

Informacje dla automatyki

Zarządzanie żywieniem Twoich krów jest wymagającym zadaniem. Dobre i aktualne informacje są niezbędne do utrzymania żywienia na poziomie potrzebnym dla optymalnego stanu zdrowia i poziomu produkcji mleka, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów paszowych pod kontrolą.

Dzięki DeLaval DelPro zadanie to staje się dużo łatwiejsze. Po raz pierwszy w oborach uwięziowych, dane o udoju i żywienie mogą być automatycznie przesyłane do i z systemu zarządzania stadem. Ostatecznie będzie można połączyć różne urządzenia do zadawania pasz DeLaval do jednego programu i z jednego miejsca kontrolować dawki paszowe.

Bilansowanie wydajności mlecznej i dawek żywieniowych

Jednostka udojowa DeLaval DelPro MU480 dostarcza dane o wielkości udoju automatycznie i bezpośrednio zakończeniu.

Dane te potrzebne są systemowi DeLaval DelPro do analizy i wyznaczenia odpowiednich indywidualnych dawek żywieniowych dla każdej krowy. Szczególnie dane dotyczące tłuszczu i białka, pozwalają na odpowiednie dostosowanie diety. Drogie koncentraty i dodatki paszowe mogą dzięki temu być wykorzystane efektywnie, bez narażania się na przekarmienie i problemy zdrowotne bądź na niedożywienie i spadek wydajności mlecznej. Dawki pokarmowe mogą być dostosowywane zależnie od wydajności ale także zgodnie z zakładanymi celami.

Dzięki zautomatyzowanemu sprzętowi żywieniowemu DeLaval pasza może być podawane w mniejszych porcjach oraz częściej. Dawki są zadawane bardzo dokładnie dzięki specjalnym dozownikom. Gdy system zostanie raz uruchomiony dawki będą dostosowywane automatycznie. Jego efektywność zaoszczędzi Twoje pieniądze, czas i wysiłek.

System zarządzania DeLaval DelPro, ułatwia kontrolę żywienia przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności mlecznej.

To będzie z korzyścią dla Twoich krów i dla Ciebie.

Availability

Not all DeLaval products are available in all countries.

For information about the availability of a specific product, please contact your DeLaval dealer.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.