Żywienie

Żywienie krów

Pasza stanowi największy koszt w produkcji mleka. Optymalizowanie żywienia ma wielkie znaczenie dla poprawy dochodowości produkcji mleka. Prawidłowe żywienie zapewnia optymalną produkcję oraz poprawę zdrowotności stada, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko naturalne.

DeLaval dostarcza systemów i produktów poprawiających jakość żywienia i wydajności zwierząt dla wszystkich rodzajów farm mlecznych.

Jakość paszy może być ulepszona dzięki zastosowaniu odpowiednich dodatków do zakiszania i do paszy. DeLaval ma szeroki asortyment dostępnych produktów.

Przeczytaj więcej o systemach i produktach żywieniowych klikając na Menu po lewej stronie.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.