Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nowa perspektywa PROW 2014 – 2020

Zmodernizuj swoje gospodarstwo!

Zainwestuj w nowoczesny sprzęt i skorzystaj z dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020

Właśnie ruszyły trzy programy, w tym dofinansowanie modernizacji produkcji mleka (program B) oraz bydła opasowego (program C).

Bardzo duże środki zostały przeznaczone na wsparcie produkcji zwierzęcej, tj ponad 1,3 mld euro w latach 2014 – 2020.

Wnioski będzie można składać już od 19 października 2015 w Wojewódzkich Oddziałach ARiMR.

Rozporządzenie Ministerstwahttp://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-oglasza-termin-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-z.html

Co można zakupić w ramach PROW do modernizacji produkcji mlecznej?

W ramach programu PROW można uzyskać dofinansowanie na wszystkie elementy wyposażenia obór np. dojarnie, schładzalnik do mleka, usuwanie obornika, wyposażenie dodatkowe jak maty i materace, czochradło lub poidła.

Dofinansowanie wynosi do 60% zwrotu kosztów poniesionych na daną inwestycję.

Masz pytania dotyczące możliwości modernizacji obory?

Skontakuj się naszymi przedstawicielami:

Polska północno-zachodnia J. Binek Tel. 605 319 925
Wielkopolska J. Kubiak Tel. 609 474 339
Podlasie W. Konopko Tel. 605 518 108
Polska północno - wschodnia G. Stefański Tel. 605 319 788
Polska północna A. Kowalski Tel. 605 319 924
Mazowsze północne S. Okoniecki Tel. 605 732 634
Polska południowo - zachodnia W. Ferdyn Tel. 605 319 806
Polska południowa A. Momot Tel. 605 319 928
Polska centralna S. Dałek Tel. 605 319 825
Polska południowo - wschodnia A. Bartoszuk Tel. 605 319 823

oraz u Autoryzowanych Dealerów DeLaval

 

 

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.