1. Zarządzanie stadem

Herd Navigator, narzędzie do analizowania stada

Poznaj swoje stado

Im lepiej znasz swoje stado, tym lepsze możesz osiągnąć wyniki produkcyjne.

Wszystkie działania producenta mleka wymagają wykorzystania dostępnych zasobów w jak najlepszy i najbardziej dochodowy sposób.


Herd Navigator™

Przy podejmowaniu decyzji nie można polegać na przypadkowości, konieczne jest posiadanie konkretnej wiedzy. Potencjalna poprawa dochodowości o około 250-350 euro na krowę rocznie. Wykrywalność rui około 95%. Proaktywne podejście do wykrywania mastitis i ketozy. 

VMS i Herd Navigator™

Skorzystaj z możliwości systemu i dodaj opcję Herd Navigatora w VMS - wyniki będą szybko widoczne. Inwestycja która się opłaca - daje możliwość znacznej poprawy zdrowotności cieląt, oszczędności nakładów pracy oraz poprawy wyników wydajności mlecznej. 

OCC - licznik komórek somatycznych online

Stałe monitorowanie poziomu komórek somatycznych daje dużą wiedzę i poprawia dochodowość produkcji. Licznik DeLaval OCC daje dużą wiedzę i kontrolę stanu wymion w stadzie. Kontrola mastitis jest znacznie łatwiejsza. 

Go to the press release about Herd Navigator and VMS

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.