2. Żywienie

Rolnik koło wozu paszowego

Odpowiednie karmienie daje lepszą dochodowość

Optymalizowanie żywienia może znacznie poprawić dochodowość.

Ponieważ dobra kondycja krowy ma bezpośrednie przełożenie na lepsze wyniki my dostarczamy systemy żywienia, które pozwalają dawkować odpowiednią ilość paszy w odpowiednim czasie.

Rezultatem jest lepsza zdrowotność, reprodukcja, produkcyjność i dochodowość.


DeLaval Optimat system 

Automatyzacja żywienia oszczędza pracę, a czas można przeznaczyć na inne zajęcia jak np zarządzanie stadem. Optymalne żywienie zwiększa wydajność mleka i utrzymuje dobrą zdrowotność stada oraz zmniejsza kosty żywienia. Warto także dołączyć odpowiednie oprogramowanie by korzystać z automatyzacji w pełni.

DeLaval wózek FS1600 

Więcej zysków dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, mniej czasu poświęconego na ręczne żywienie. Automatyczne żywienie podaje krowie paszę o tej samej porze każdego dnia. Można w ten sposób podawać każdy rodzaj paszy TMR.

Stacja pojenia cieląt CF150X

Technologia żywienia cieląt zapewniająca im poprawne żywienie i polepszenie wyników  gospodarstwa. To niezwykle opłacalna inwestycja dająca lepszą zdrowotność cieląt, oszczędność pracy i potencjalnej wydajności w przyszłości.

Stacja pojenia cieląt CF1000

Nowa technologia dająca cielętom dobry start. Automatyczna stacja pojenia, która może być włączona do systemu zarządzania stadem. CF1000 może łączyć do 4 stacji i obsługiwać do 80 cieląt.

Wóz pionowy VMW

Automatyzacja żywienia pozwala oszczędzic nakłady pracy, a czas przeznaczyć na inne istotne zajęcia. Optymalne żywienie poprawia wydajność mleczną i zdrowotność stada, jednocześnie zmniejszając koszty żywienia.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.