Dój

Opracowanie nt prawidłowego doju zostalo przygotowane z myślą o przekazaniu jak najszerszej wiedzy na temat prawidłowgo doju wszystkich zainteresowanym producentom. Obejmuje ono wiele aspektów fizjologicznych, biologicznych i behawioralnych. Naszym celem jest uwzględnienie wszystkich tych aspektów przy opracowaniu i stosowaniu naszych produktów w gospodarstwie.

Zachęcamy do korzystania z wiedzy i porad zawartych w niniejszym opracowaniu. 

Autorami niniejszego opracowania jest Dr Kerstin Svennersten-Sjaunja oraz Dr Svennersten- Sjaunja’s PhD z Wydziału Animal Science na  szwedzkim  Uniwersytecie Przyrodniczym we współpracy z Karolinska Institute.

View booklet

Efficient milking

Click on image to view booklet


DeLaval's Top Milker - VMS

Want to know more?

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.