Filtracja mleka

Opracowanie o filtrowaniu mleka zostało przygotowane przez firmę DeLaval. jest to rezultat naszego dużego doświadczenia w produkcji, pozyskiwaniu i przechowywaniu mleka wysokiej jakości. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie sięga XIX-go wieku, gdy założyciel firmy, Gustav deLaval, wynalazł wirówkę do mleka. Od tego czasu separacja mleka i jego filtrowanie są dla nas niezywkle istotne.

Książeczka o filtracji mleka jest zbiorem wielu informacji na ten temat z całego świata. Została opracowana by dostarczyć producentom, doradcom i konsultantom wiedzy o prawidłowym i skutecznym filtrowaniu mleka. Ponadto, podkreśla ona niezwkle istotną rolę filtrowania w produkcji mleka wysokiej jakości.

View booklet

Milk filtration  

Click on image to view booklet


Want to know more?

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.