Żywienie

Żywienie i pasze są niezwykle istotne w prowadzeniu dochodowego gospodarstwa mlecznego. Jest to szczególnie ważne dla pełnego wykorzystania potencjału genetycznego krów wysokowydajnych.

Odpowiednia strategia żywienia jest podstawą zapewnienia dochodowości gospodarstwa. Pasza jest także największą grupą kosztową w gospodarstwie. Pasza wysokiej jakości jest kosztowna, dlatego tak ważne jest odpowiednie jej wykorzystanie. Niniejsze opracowanie pozwala na zapoznanie się z szeroką wiedzą w tej dziedzinie.  

Duża wiedza, szerokie badania i doświadczenie pozwalają na uzyskanie jak najlepszych rezultatów.

 

View booklet

Efficient feeding

Click on image to view booklet


Want to know more?

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.