Pielęgnacja racic

Zapobieganie jest lepsze i tańsze niż leczenie. Jakie są podstawowe zalecenia profilaktyki racic?

1) Czyste i suche stanowiska, korytarze i poczekalnie - należy regularnie usuwać obornik, gdyż nadmierny kontakt z wilgocią powoduje rozmiękczenie rogu racicowego i podatność na infekcje

2) Wprowadzanie nowych krów do stada - należy kontrolować stan racic przed wprowadzeniem do stada i w razie konieczności podejmować indywidualne leczenie

3) Korekcje racic - wykonywać korekcje odpowiednim sprzętem przez doświadczonego korektora, najlepiej 2 razy do roku, z monitorowaniem wyników

4) Obsada - należy unikać zbyt dużej obsady, która może być jedną z przyczyń pojawiania się okaleczeń lub zranień, a także gromadzenia się nadmierniej ilości obornika. Należy zapewić przestrzeń w strefie paszowej, dostateczną liczbę poideł, odpowiednią liczbę stanowisk do wypoczynku.

5) Posadzki - należy zapewnić podłoża, które nie powodują urazów zarówno na legowiskach, jak i na przepędach, stosować antypośzlizgowe maty gumowe, w razie konieczności stosować ryflowanie posadzek

6) Higiena stanowisk i korytarzy - należy usuwać wszelkie wysięki ropy lub krwi stanowiące źródło infekcji poprzez spłukiwanie, dezynfekcję i osuszanie

7) Prawidłowe żywienie - należy unikać chorób metabolicznych jak kwasica i ketoza, mających wpływ na proces tworzenia rogu racicznego, wspierać system odporności w okresie powycieleniowym

8) Brakowanie - należy eliminować sztuki oporne na leczenie i z nawracającymi infekcjami

9) Obsługa - zapewnić spokojne i przyjazne warunki doju, zapobiegające urazom

10) Kąpiele dezynfekcyjne racic - ustalić rutynę dostosowaną do gospodarstwa

Podręcznik nt. pielęgnacji racic

Efficient hoof management


Dowiedz się więcej

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.