Projektowanie dużych farm mlecznych

Planowanie obór jest jednym z elementów całej i kompleksowej oferty jaką DeLaval ma dla producentów mleka.

Od dziesięcioleci DeLaval jest naturalnym partnerem w planowaniu obór. Teraz doradztwo w planowaniu i projektowaniu farm mlecznych dla kompletnie nowych projektów, rozbudowy i przebudowy istniejących jest dostępne w Grupie DeLaval. Firma DeLaval powołała specjalny zespół zajmujący się doradztwem dla szczególnie dużych projektów na wszystkich rynkach świata. Także firma DeLaval w Polsce służy pomocą i bezpłatnym doradztwem.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.