Czy długowieczność krów jest istotna?

Hodowcy krów mlecznych rozumieją doskonale korzyści wynikające z wydłużenia czasu użytkowania krów. Jak to osiągnąć w praktyce?

Wiele gospodarstw mlecznych boryka się z problemem nadmiernego brakowania krów. Szacuje się, że aż 70-80% brakowań jest skutkiem schorzeń krów, z których najważniejsze to kulawizny, mastitis oraz problemy z rozrodem. Wysoki wskaźnik nieplanowanych brakowań jest oznaką nieprawidłowości w zarządzaniu stadem, oraz przyczyną obniżenia dochodowości gospodarstwa.

DeLaval rozumie znacznie długowieczności krów dlatego też zainicjowało szeroką dyskusję wśród ekspertów zajmujących się tą tematyką organizując międzynarodowy kongres nt długowieczności.

Wiedza na temat długowieczności krów jest coraz szersza i dostępna dla producentów mleka.

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma podstawowymi faktami dotyczącymi długowieczności krów. Rozwiązania mogą być proste i nie wymagające wielkich inwestycji. Czasem drobne zmiany mogą przynieść bardzo dobre efekty.

Długowieczność krów - podstawowe aspekty >>>

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.