Mycie urządzeń

Mycie polega na usuwaniu pozostałości mleka ze wszystkich części urządzeń kontaktujących się z mlekiem.

Zaniedbanie prawidłowego mycia systematycznie obniża jakość kolejnych partii mleka przepływających przez urządzenia udojowe i schładzające. Dla uzyskania wysokiej jakości surowca niezbędne jest zatem zapobieganie temu zjawisku

Mleko jest jednym z najważniejszych produktów pochodzenia zwierzęcego w odżywianiu człowieka. Dlatego też od producentów mleka oczekuje się produkowania mleka o wysokiej jakości i odpowiednim składzie by zaspokoić oczekiwania konsumentów. 

Aby sprostać tym wymaganiom należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne obszary tej produkcji. Jednym z najważniejszych jest higiena sprzętu udojowego. Jest to istotny element całej produkcji mleka, szczególnie ważny, jeśli hodowca zamierza osiągnąć najwyższą jakość surowca i zapewnić sobie opłacalność jego produkcji.

View booklet

Efficient cleaning

Click on image to view booklet


Want to know more?

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.