Odchów cieląt

Odchów cieląt jest zadaniem pracochłonnym i trudnym. Istnieją jednak sposoby zmniejszenia jego uciążliwości gwarantujące jednocześnie znaczną poprawę warunków bytowania zwierząt.

Prawidłowy odchów cieląt się opłaca

Automatyczne systemy pojenia cieląt zmniejszaja nakłady pracy fizycznej dając jednocześnie producentowi możliwość skoncentrowania się na innych istotnych zadaniach.

Jednakże - sukces w dużej mierze zależy od zachowania higieny, odpowiednich warunków bytowych czy wentylacji.

Informacje zawarte na tych stronach dostarczają praktycznych wskazówek pomocnych w pomyślnym i dochodowym odchowie zdrowych cieląt.

View booklet

Efficient calf management

Click on the image to view booklet


Want to know more?

www.milkproduction.com
Sponsored by DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.