Rozumienie sygnałów

Co to są sygnały od zwierząt? Krowa przez cały czas wysyła sygnały, które określają jej stan zdrowia i ogólnego samopoczucia. Czyni to poprzez jej zachowanie, mowę ciała i ogólny stan fizyczny. Doświadczony hodowca i producent doskonale rozumie i potrafi odczytać takie sygnały i odpowiednio zareagować. Należy rozpocząć od dokładnej obserwacji i poszukiwania przyczyn określonego zachowania, a następnie uczyć się je prawidłowo interpretować. Właściwa reakcja hodowcy może znacząco przyczynić się do ogólnego wyniku produkcyjnego stada. Warto się tego nauczyć.

Temperatura

Krowa powinna mieć temperaturę ciała od 38 do 39°C. Zimne uszy mogą wskazywać na stan gorączkowy lub problemy z krążeniem krwi.

Kończyny

Skaleczenia, obtarcia i rany na skórze nóg są najczęściej wynikiem nieodpowiedniego podłoża na legowisku, nieodpowiednich legowisk lub infekcji kończyn lub racic.

Przeżuwanie

Krowa powinna przeżuwać przez około siedem godzin na dobę. Mniejsza ilość czasu poświęconego na przeżuwanie może być oznaką nieprawidłowego żywienia.

Żwacz

Żwacz powinien być wypełniony paszą. Lewa strona żołądka powinna być widoczna. The rumen should be filled with feed. The left side of the stomach should protrude. Jeśli wciśniesz pięść w okolice żwacza powinieneś wyczuć wyraźne skurcze ok. 10 - 20 razy w ciągu pięciu minut.

Żwawość

Zdrowa krowa wygląda żwawo. Ma lśniącą skórę i pełny żołądek.

Szyja

Opuchnięta szyja może wskazywać na zbyt niskie ustawienie stołu paszowego lub nieprawidłowo zamontowanych elementów wygrodzeń.

Racice

Zdrowe krowy stoją prosto i spokojnie podczas jedzenia. Przewracanie się lub kulawy chód może wskazywać na problemy z racicami często będące wynikiem nieprawidłowego żywienia lub nieodpowiedniego podłoża, a także nieprawidłowych rutyn pielęgnacji racic.

Wymię

Aby ocenić zdrowie wymienia należy je dokładnie obejrzeć po zakończonym doju. Zdrowe wymię jest miękknie, elastyczne i o prawidłowym kolorze. Problemy zdrowotne wymienia mogą być spowodowane nieprawidłową higieną, niewłaściwym sprzętem do doju lub nieprawidłowym żywieniem.

Obornik

odchody nie powinny mieć zbyt gęstej lub zbyt rzadkiej konsystencji. Nigdy nie powinna też zawierać resztek niestrawionej paszy.

Oddychanie

Normalne oddychanie waha się od 10 do 30 oddechów na minutę. Szybsze oddychanie wskazuje na istnienie stresu cieplnego, bólu lub gorączki.

Źródło: Hulsen, Jan, Cow Signals, VetVice.

DeLaval comfort triangle

Cow comfort

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.